FENCICLIDINA II (PCP)

Orina espontánea en frasco estéril.